B  E  L  A  N  G  R  I  J  K

 • Kinderen nooit zonder toezicht in het kasteel laten spelen
 • De kinderen niet op de muren en de dwarsbalken laten klimmen
 • De springkastelen niet betreden met schoeisel !
 • Het springkasteel dient te worden geplaatst op een vlakke, zachte ondergrond vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas…)
 •  Bij voorkeur op gras installeren. Indien het kasteel op vraag van de huurder toch op een harde ondergrond  dient geplaatst te worden, zorgt de huurder zelf voor het nodige materiaal om het kasteel vast te zetten 
 • Rond het springkasteel moet minstens 1 meter tussenruimte voorzien zijn
 • Het regenzeil geeft geen garantie dat het springkasteel volledig droog zal blijven
 • Er mag niet gegeten worden in het springkasteel 
 • Indien het springkasteel grondig gereinigd dient te worden door overtreding van de regels, dan worden de kosten doorgerekend aan de huurder

 

W  A  T    H  E  E  F  T    U    N  O  D  I  G    ?

 • Electriciteit van 220 volt, minstens 16Amp, met verlenging tot aan de achterkant van het kasteel
 • De doorgang naar de plaats waar het kasteel moet staan moet voldoende breed zijn. Geen trappen of andere obstakels. Een opgevouwen springkasteel is een redelijk groot, zwaar en moeilijk handelbaar pak. Als er toch trappen zijn, moet er gezorgd worden voor extra hulp, zoniet kan de verhuurder de huur nog schorsen. 
 • Indien er meerdere stuks gehuurd worden moet er spreiding mogelijk zijn op het electriciteitsnetwerk om uitvallen van de stroom te vermijden. 
   
   

 G  E  B  R  U  I  K  S  A  A  N  W  I  J  Z  I  N  G

 •  Kasteel volledig openvouwen 
 •  Blazer op de slurf van het springkasteel plaatsen 
 •  Vastmaken en goed aanspannen d.m.v. de spanband 
 •  Pas daarna de stekker in het stopcontact stoppen 
 •  Springkasteel vastmaken met de bijgeleverde piketjes 
 •  Afdekken van electriciteitsaansluiting mag en is zelfs aangeraden bij regenweer. De motor mag evenwel nooit afgedekt worden. 
   


 A  A  N  D  A  C  H  T

 • Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen.
 • Indien het springkasteel niet opgeblazen is bij regen : water aflaten, muren en torens naar binnen plooien en het springkasteel dubbelvouwen zodat er niet te veel water kan inlopen. Om het springkasteel sneller af te laten kunt U de tweede tube openen. 
 • Kasteel nooit aflaten als er nog kinderen in het kasteel aanwezig zijn
 • Lees de algemene voorwaarden....